BCN FILM FEST // 20-27.04.18

II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BARCELONA-SANT JORDI

Organitzadors

           


L’EQUIP

Director i responsable de programació
José María Aresté

Comité de direcció
Enric Pérez, Aureo Ruiz de Villa, José María Aresté, David Mitjans, Adolfo Blanco

Comunicació i premsa
MP Comunicació – Marién Piniés

Documentació i coordinació editorial
Pablo de Santiago, Juan Luis Sánchez

Disseny de logo i introducció audiovisual
Manolo Riera

Disseny catàleg i programa de mà
Extensió Gràfica S.L.

Materials, pàgina web i xarxes socials
Àngel Romero, Sergi Morera, Alberto Ruiz, Joaquin Lora

Coordinació de Cinemes Verdi
David García, Paz Recolons, Carmen Gómez, Manel Núñez

Anuncis